fbpx

Virtaa koulusta on uusi ilmainen alakouluille (1-6 lk.) suunnattu palvelu, jonka tavoitteena on lisätä jaksamista ja oppimista oppitunneilla, omatoimista liikuntaa, sekä yhdessä tekemistä välitunneilla ja koulun jälkeen.

Tarkoituksena on antaa myös opettajille vinkkejä ja apukeinoja häiriökäyttäytymisen vähentämiseen oppitunneilla, ja samalla helpottamaan opettajien päivittäisiä töitä.

Ideana on, että Grr8t Sports tulee sovitulle koululle kahtena peräkkäisenä päivänä noin 2-3 tunniksi (per päivä) kuvaamaan YouTube-sarjaa yhden luokan normaalista kouluarjesta. Luokan kaikilta oppilailta tarvitsee siis kuvausluvan kotoa. Jokaisesta mukana olleesta koulusta tulee oma lyhyt jakso ja niin monta tulee jaksoja kuin on kouluja mukana projektissa. Kaikki jaksot julkaistaan YouTubessa heti kun ne on saatu editoitua.

Ensimmäisenä päivänä Grr8t Sports seuraa yhden luokan kouluarkea ja miten liikunta näkyy koulupäivän aikana. Päivän aikana Grr8t Sports antaa lapsille vinkkejä mitä kaikkea voi keksiä yhdessä välitunneilla, tunnilla, sekä koulun jälkeen jaksamisen sekä oppimisen parantamiseksi.

Toisena päivänä Grr8t Sports ottaa homman haltuun ja pitää erilaista aktivoivaa ohjelmaa lapsille oppitunneilla, antaa ideoita välituntiliikuntaan, sekä järjestää aiheeseen liittyvän luennon opettajille.

Yhteydenotot puhelinnumeroon 0453141676 tai sähköpostiin turkka.makinen(a)grr8tsports.com

Minkä takia Grr8t Sports on lähtenyt tarjoamaan tällaista palvelua ilmaiseksi kouluille?

Koska yrittäjällä Turkka Mäkisellä on halu tehdä hyvän asian eteen töitä. Samalla tarkoituksena on kehittää koulumaailmaa parempaan suuntaan, lisätä liikuntaa ja parantaa lasten oppimista.

Youtube-sarjan myötä Grr8t Sports saa myös markkinointia, eli se on hyvän asian eteenpäin viemisen lisäksi riittävä palkkio.

Grr8t Sportsin suosittelija:

Lentsun koulun vanhempainyhdistys Ry, puheenjohtaja Heidi Sivonen, 0404603624